Het pad van een spiritueel ontwaken uit zich op vele manieren.

In onze tijd zien we veranderingen in de vorm die het proces van spiritueel ontwaken aanneemt. Van oudsher vinden spirituele ontwakingen plaats bij mensen die bewust op zoek zijn naar spirituele gemeenschappen en die verlangen naar een diepere betekenis in het leven. Momenteel zien we een toename van mensen die naar ons toe komen omdat ze al tekenen van een spiritueel ontwaken van binnen hebben ervaren.

Wat is een spiritueel ontwaken?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een echt spiritueel ontwaken niet verbonden met buitengewone verschijnselen die buiten jezelf plaatsvinden; het is ook niet zo romantisch of plezierig als velen verwachten. Het spirituele pad zit in jou, het is individueel en kan behoorlijk ongemakkelijk zijn. Het volgt geen specifiek tijdschema; het kost de tijd die nodig is om zich te ontvouwen. Als zo’n proces serieus wordt genomen en goed wordt begeleid, kom je geleidelijk weer in een meer natuurlijke staat; God, of het universum of welk woord je ook wilt gebruiken, heeft je al voorzien van alles wat je nodig hebt.

Je bent alleen vergeten wie je werkelijk bent.

Een spiritueel ontwaken gaat over herinneren. Er valt niets aan je toe te voegen, maar er is veel conditionering die kan worden verwijderd; om ruimte te maken voor je ware zelf om naar voren te komen. Dit is een proces van afleren.

Zoals Rumi zegt: “Je hoeft niet naar liefde te zoeken; je hoeft alleen maar de barrières te verwijderen die je ertegen hebt opgetrokken”.

Het is een mythe dat wie het spirituele pad betreedt, verlicht zal worden, en er is ook geen doel. Als je een echt spiritueel pad volgt, zal het je in het algemeen in staat stellen je leven beter te begrijpen en te leven door jezelf te ontplooien.

De zoeker

De zoekers hebben ergens in hun leven de keuze gemaakt om te onderzoeken wat wij spiritualiteit noemen. Er zijn veel redenen voor deze keuze; veel te veel om ze allemaal op te noemen. Voor velen is het een gevoel geweest dat er iets ontbrak in hun leven; voor sommigen nieuwsgierigheid; een innerlijke drang of trek naar het onbekende. Het kan ook gebeuren dat één of meerdere buitengewone ervaringen hen bewust maken van het bestaan ​​van een meer transcendente werkelijkheid. Een gemeenschappelijk kenmerk voor alle zoekers zal zijn dat ze verschillende spirituele tradities verkennen, en sommigen van hen vinden op deze manier een die resoneert met hun innerlijk of met hun ervaringen.

Een oprechte zoeker die vastberadenheid, toewijding en oprechtheid ontwikkelt, zal vroeg of laat zijn/haar weg vinden via het oude pad van afleren/zuivering. Zuiver worden is vrij worden van onderscheid en verschillen; vrij van de conditionering die ons dwingt tot onnatuurlijk gedrag en rollenspel.

Soefi’s zeggen: Als je er klaar voor bent, zal je leraar verschijnen. Het spirituele pad vereist geduld, doorzettingsvermogen, oprechtheid, acceptatie en een groeiend vertrouwen in het onbekende. We bieden begeleiding en vriendschap om de echte zoekers op hun pad te ondersteunen.

De gezochte

Sommige mensen ervaren een daadwerkelijk spiritueel ontwaken, wat door onze samenleving vaak niet als zodanig zal worden herkend. Soms zijn ze zich niet eens bewust van wat er zelf gebeurt; ze lijken gewoon zonder duidelijke reden moeilijkheden en ernstige uitdagingen tegen te komen. Ze stuiten vaak op tegenstand binnen hun eigen samenleving; het is moeilijk voor hen om erbij te horen; en ze kunnen niet voldoen aan de verwachtingen van hun omgeving. Ze kunnen veel energie steken in pogingen om zich aan te passen, met weinig of geen resultaat. Vaak zullen deze individuen vrij snel stoppen met praten met anderen over hun innerlijke leven of ervaringen, omdat hun ervaringen en gevoelens niet worden gezien of herkend, laat staan ​​begrepen. Ook kan een gevoel van schaamte aanwezig zijn; zulke innerlijke ervaringen kunnen heel eigenaardig lijken.

Een spiritueel ontwaken dat spontaan of met een reden gebeurt, leidt vaak tot een verstoring in de fysieke en mentale rijken van een individu. Hij/zij kan een uitgebreide medische geschiedenis hebben, zonder enige diagnose. Toch kunnen er, zelfs zonder diagnose, aanhoudende tekenen en signalen zijn van iets in hen. Om enkele van deze tekens te noemen; gevoelens van elektriciteit in het lichaam, hittegolven, mentale verwarring, opwinding van energie, golven van lichamelijk en/of geestelijk comfort of ongemak.

“In de mate waarin de mens het bestaan ​​beseft van de inwonende Geest die immanent is in je wezen, zo zul je stijgen op de spirituele schaal van het leven. Dit is wat spirituele ontwikkeling betekent – de herkenning, realisatie en manifestatie van de Geest.” Bron: De Kybalion

Vaak ontmoeten we mensen met een spiritueel ontwaken die een of andere therapeutische behandeling ondergaan die ze niet erg nuttig vinden. Het is niet zo dat de meeste mensen die mentale of fysieke ongemakken ervaren automatisch in een spiritueel ontwakingsproces zitten.

Een echte spirituele leraar kan een spiritueel ontwaken onderscheiden van mentale of fysieke problemen en individuele ondersteuning en begeleiding bieden voor een spiritueel ontwakingsproces. De ondersteuning en begeleiding van de spirituele leraar mag niet worden gezien als een vervanging voor enige reguliere behandeling van een actieve of latente mentale, emotionele of fysieke ziekte.

Spirituele bypass

Een bewuste of onbewuste reden waarom sommige mensen zich tot spiritualiteit aangetrokken voelen, is vanwege hun eigen moeilijkheden om met het leven om te gaan. Om te ontsnappen aan de strijd van het leven, zoeken ze naar spirituele ervaringen en/of hoogtepunten buiten zichzelf. Dit noemen we een spirituele bypass; wat een pad is van zelfbedrog, leidend tot illusies.

Zelfbedrog kan niet alleen door nieuwkomers worden ervaren, maar door elke spirituele zoeker op het pad, vooral als je alleen bent. Een vriend/spirituele leraar hebben om je op het pad te begeleiden is erg nuttig om dit te voorkomen.

Een echte spirituele zoektocht wordt belichaamd en bevrijdt je geleidelijk van illusies over jezelf.

Contact: info@shamali.org

Disclaimer: None of the activities of Shamali Nature and Retreat Center are intended to be "psycho-therapeutic" or to treat active or latent emotional, physical or mental disease. Participants in any activities of Shamali Nature and Retreat Center should be aware that they do so as fully responsible adults for the sole purpose of spiritual development.

Facebook Pagelike Widget

Shamali Nature and Retreat Center is a non-profit organization, registered with org. number: 928662616

We appreciate donations. Click on the donate button to go to PayPal or use one of the other options. (Vipps works only for Norwegian residents.)


  • Vipps: 759879 Shamali
  • Konto: 3242133442779
  • IBAN: NO3242133442779
  • BIC/SWIFT: SPTRN022